filipiiinooo

Fil 22- Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Metalinggwistika na pag-aaral sa gamit ng akademikong Filipino sa iba’t ibang sitwasyon at larangan sa paraang interdisiplinaryo at interaktibo. Inaasahang mauunawaan at malilinang sa mga estudyante ang mga kailangang kaalaman at kasanayan sa paggamit Filipino sa lalong mataas na edukasyon.

Fil 33-Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Paglinang ng kakayahang magpahayag sa wikang Filipino na nagbibigay-diin sa dalawang kasanayan: ang mabisang pagbasa at pagsulat sa iba’t ibang dsiplina tungo sa pananaliksik. Kabilang sa kursong ito ang paggawa ng papel pampananaliksik bilang medyor na katuparan sa kurso.

Ang kursong FIL 44 at FIL 4.1 ay bahagi sa mga kolehiyo/paaralan saklaw ang anyong pangmadla at pampanitikan lalo na ang mga mag-aaral mula sa Kolehiyo ng mga Sining at Agham. Ilang kolehiyo/paaralan ay ginagawang elektib ang mga kursong nabanggit.

Fil 44-Masining na Pagpapahayag

Ang kursong ito ay nakatuon sa pag-aaral ng mga prinsipyo at proseso ng masining na pagpapahayag sa Filipino. Nakatuon ito sa malayang pagtuklas at pagpapakita ng sariling kakayahan at kahusayan sa pagdidiskursong pasulat at pasalita tungkol sa mga paksang pangkomunidad, pambansa at pandaidig.

Fil 4.1.-Panitikan ng Pilipinas

Pag-aaral sa iba’t ibang anyo ng panitikang Filipino sa iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas mula sa simula hanggang sa kasalukuyan.

BSEd Program-Course Offering

FIL 10-Estruktura ng Wikang Filipino

Sumasaklaw ito sa deskriptibong pag-aaral ng wikang Filipino sa lebel ng ponolohiya, morpolohiya, semantiks at sintaks.

FIL 14-Panimulang Linggwistika

Nagbibigay-diin sa mga batayang kaalaman at simulain sa linggwistika at nagpapakita ng aplikasyon ng mga ito sa pagkatuto at pagtuturo ng Filipino.

FIL 19-Introduksyon sa Pamamahayag

Sumasaklaw sa mga batayang kaalaman sa pamamahayag at paglilinang ng mga kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri at anyo ng sulating jornalistik, kasama na rito ang paghahanda at pamamahala ng pahayagang pampaaralan.

FIL 24-Ang Filipino sa Kurikulum ng Batayang Edukasyon

Tumatalakay sa mga batayang teoretikal, nilalaman, katangian at panuntunan sa pagpapatupad ng nireistrukturang kurikulum sa Filipino. Inaangkop ang iba pang kurikulum sa mga kondisyon at sitwasyong lokal.

FIL 25-Pagtuturo ng/at Pagtataya sa Pakikinig at Pagsasalita

Tumatalakay ito sa mga teorya, simulain, mga metodo ng pagtuturo at mga uri/pamamaraan sa pagtataya ng mga kasanayan sa pakikinig at pagsasalita na gumagamit ng iba’t ibang uri ng diskors at gawain.

FIL 26-Pagtuturo at Pagtataya sa Pagbasa at Pagsulat

Tumatalakay ito sa mga teorya, simulain, mga metodo ng pagtuturo at mga uri/pamamaraan sa pagtataya ng mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat na gumagamit ng iba’t ibang uri ng diskors at gawain.

FIL 27-Paghahanda at Ebalwasyon ng Kagamitang Panturo

Sumasaklaw sa pag-aaral ng mga teorya, simulain, pamaraan, paggamit at ebalwasyon ng kagamitang panturo kasama ang mga materyales para sa alternatibong pagtuturo at pagkatuto.

FIL 28-Introduksyon sa Pagsasalin

Sumasaklaw sa pag-aaral ng mga teorya, simulain at teknik sa pagsasalin ng mga tekstong literari at di-literari.

FIL 29-Introduksyon sa Pananaliksik: Wika at Panitikan

Sumasaklaw sa mga batayang kaalaman sa mga lawak, uri at metodo ng pananaliksik sa wika at panitikan, na maglulundo sa paghahanda at paghahanap ng isang sulating pananaliksik (research report).

FIL 30-Panitikan ng Rehiyon

Sumasaklaw sa pag-aaral ng mga pangunahing akda sa mga rehiyonal na wika. Maaaring orihinal o salin sa Filipino ang mga tekstong susuriin at pahahalagang kultural.

FIL 31-Kulturang Popular

Sumasaklaw sa pag-aaral ar pagsusuri ng iba’t ibang kulturang popular, e.g. pelikula, muskila, komiks at pahayagan, mga programang panradyo, pantelebisyon na nakakaimpluwensya sa paghubog ng sariling katalinuhan at identidad.

FIL 32-Sanaysay at Talumpati

Pag-aaral ng pangkasaysayang pag-unlad ng sanaysay na kaagapay ang pagsulat ng mga kontemporaryong anyo nito, pati na ang pagsasanay sa pagsulat at pagbigkas na talumpati.

FIL 34-Panunuring Pampanitikan

Tumatalakay sa mga teorya, simulain at pamamaraan ng pagbasa, interpretasyon at pagsusuri ng panitikan mula sa bagong kritisismo hanggang post modernismo.

FIL 35-Maikling Kwentong Filipino

Sumasaklaw sa pag-aaral ng pangkasaysayang pag-unlad ng maikling kwentong Filipino na may pagbibigay-diin sa mga sangkap at pagkabuo nito sa pamamagitan ng pagsusuri ng piling maikling kwento mula noong Gintong Panahon (1904-1920) hanggang kasalukuyan.

FIL 36-Panulaang Filipino

Sumasaklaw sa pag-aaral ng pangkasaysayang pag-unlad ng panulaang Filipino na nagbibigay-diin sa mga sangkap ng tula sa pamamagitan ng pagsusuri sa ilang piling tula na kumakatawan sa bawat panahon.

MAEd Program-Course Offering

Mga Pangunahing Kurso

FIL 300-Kritika (Literary Theory and Criticism)

Pag-aaral ng mga teorya at pamamaraan ng pagsuri ng literatura tulad ng mga pananaw na sosyolohikal, sikolohikal, arketipal, feminismo, marxismo, at iba pa lalong-lalo na ang mga hinalaw ng mga kritikong sina Virgilio Almario, Isagani Cruz, Soledad Reyes, Salvador Lopez, Bienvenido Lumbera, Edna Manlapaz. Layunin ng kurso na matutuhan ng estudyante kung paano magbasa ng mga tekstong panliteratura.

FIL 301-Malikhaing Pagsusulat (Creative Writing)

Pag-aaral ng iba-ibang paraan sa malikhaing pagsulat ng iba’t ibang uri ng tula, kumbensyonal at makabago, maikling kwento, sanaysay at isa hanggang tatlong yugtong dula sa pamamagitan ng paggamit ng mga kilalang modelo at halimbawa.

FIL 303-Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan (Teaching Strategies of Language and Literature)

Pag-aaral ng iba’t ibang makabagong pamamaraan at estratehiya tulad ng paggamit ng dula, tula, maikling kwento, awit, komiks, mga laro, larawan, pelikula at marami pang iba para sa kaiga-igayang pagtuto ng wika at panitikan. Layunin ng kursong ito na gawing madali para sa guro ang pagtuturo at gawing mas makahulugan naman para sa mga estudyante ang bawat leksyon dahil ito ay nakatutok sa kanilang pansarili o di kaya ay pangkatang gawain.

FIL 304-Kayarian ng Wikang Filipino (Structure of the Filipino Language)

Pag-aaral at pagsusuri sa kayarian ng pangungusap, sugnay, parirala, mga simulaing panlinggwistika, pagbabagong morpoponemiko, mga bahagi ng pananalita, semantika at wastong gamit ng iba’t ibang salita, palarawan at pasuring pag-aaral ng Filipino sa pananaw linggwistika.

FIL 305-Kasaysayan ng Pag-unlad ng Filipino (History of the Development of Filipino)

Pag-aaral sa mga kasaysayan, simulain ng Filipino mula sa panahon ng Hapon hanggang sa kasalukuyan.

FIL 306-Sining ng Teatro (Theater Arts)

Introduksyon ng mga sangkap o elemento ng teatro, ang iba’t ibang gamit nito at ang mga mahahalagang konsiderasyon ng isang manunulat ng dula, ng direktor, ng mga artista at manonood para sa isang makabuluhang karanasan. Bibigyan ng kursong ito ng pagkakataon ang mga estudyanteng sumulat, mag-direk at umarte sa tanghalan. Tuturuan din sila ng mga krayteryang magagamit sa pagpuna ng mga dulang pantanghalan.

FIL 307-Paghahambing ng Iba’t Ibang Wika (Comparative of Different Languages)

Paghahambing ng iba’t ibang wika sa iba’t ibang rehiyon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

FIL 308-Tradisyon ng Panulaan (Tradition of Poetry)

Pagbasa at pagsuri sa maraming tulang likha ng mga makata sa iba’t ibang panahon at iba’t ibang anyo, tulad ng epiko, liriko, pasalaysay at madulain. Layunin ng kursong matutuhan ng estudyante kung paano magbasa ng mga tula sa konteksto ng kasaysayan ng panulaan.

FIL 309-Tradisyon ng Katha (Tradition of Fiction)

Pagbasa at pagsuri ng maraming kathlang likha sa iba’t ibang panahon at iba’t ibang anyo, tulad ng alamat, epiko, maikling kwento, nobela, dulang pampelikula. Layunin ng kurso na matutuhan ng estudyante kung paano magbasa ng mga tekstong may kwento sa konteksto ng kasaysayan ng katha.

FIL 400-Panimulang Pamamahayag (Introduction of Journalism)

Ipakikita sa kursong ito kung papaano ang paggawa ng pahayagan, magasin, komiks, pitak pampaaralan at iba pang pangngangailangan ng isang mamahayag.

FIL 401-Sining at Teorya ng Pelikula (Theory and Art of Filipino Films)

Ipakikita sa kursong ito ang iba’t ibang uri at bahagi kung saan ang pelikula ay inilalarawan. Malalaman din dito kung papaano ang pagkuha ng anggulo ng pelikula.

FIL 402-Pagsasaling Wika (Translation)

Kasabay ng mga makikitang pagkatulad at di-pagkatulad kinakailangan ang mga pagsasalin sa wikang Filipino ang mga salitang naiiba, upang ang mga guro at iba pang mga tauhan na may kaugnayan sa edukasyon ay maaring makagawa ng mga kagamitang pampagtuturo sa wikang pambansa.

FIL 403-Morpolohiya, Ponolohiya at Sintaksis (Morphology, Phonology and Syntax)

Tangka sa kursong ito na tulungan ang mga mag-aaral na di-Tagalog sa pag-unawa sa ponolohiya ng Filipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aspektong ponetika, morpolohiya at sintaksis na wika.

FIL 404- Kasaysayan Pampanitikan ng Pilipinas (Literary History of the Philippines)

Pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas ayon sa panitikan nito, mula sa mga sinaunang epiko hanggang sa mga akdang nagwagi sa Palanca Awards at National Book Awards.

FIL 405- Poklore ng Pilipinas (Philippine Folklore)

Upang maunawaan ng mga mag-aaral ang mga katangian at kagandahan ng poklore ng Pilipinas mula sa kanununuan.

FIL 406-Panitikan at Ibang Sining (Literature and the other Arts)

Pag-aaral ng paglago ng iba’t ibang anyo ng panitikan sa iba’t ibang panahon. Layunin ng kursong ipakita ang kaugnayan ng pagtubo nito sa pagtubo ng iba’t ibang sining tulad ng painting, iskultura, arkitektura, musika, sayaw, pelikula, teatro kaugnay ng mga pangkasaysayang, pang-ekonomiko, pampolitika, panlipunang pangyayari at karanasan.

FIL 407-Panimulang Linggwistika (Basic Linguistics)

Ang simula at pag-unlad ng wikang Tagalog at pinagmulan ng mga salita. Mga ponema, mga tunog ng mga titik, mga morpema, semantika at pagsusuri ng mga salita ng iba’t ibang wikain, paghahambing at pag-iiba ng iba’t ibang wikain sa Pilipinas.

Mga Cognates

FIL 500-Pagtuturo ng Filipino sa mga Di-Tagalog (Teaching Filipino as a Second Language)

Ang wikang Filipino ay ituturo bilang wika sa pakikipagtalastasan sa mga pook na di-Tagalog. Iba’t iba at payak ang mga pamamaraan sa pagtuturo sa dahilan na ang Filipino ay may malaking kaugnayan sa mga pangunahing wika sa Pilipinas.

FIL 501-Pagsasaling-Wika at Paglinang sa Kurikulum (Translation and Curriculum Development)

Batayang kasaysayan sa pagsasalin-wika; pag-aaral ng mga pangunahing simulain at pamaraan sa pagsasalin-wika;pagsusuri sa mga katutubong salita sa Filipino; mga salitang galing sa Malay, Instik, Ingles at iba pa, mga gawaing pagsasanay sa pagsasaling-wika sa Filipino ng mga akdang nasusulat sa Ingles. Pag-aaral sa kasaysayan ng Filipino bilang wikang pambansa at wikang panturo sa iba’t ibang antas ng edukasyon.

FIL 502-Literaturang Rehiyonal (Regional Literature)

Upang maipamalas sa mga estudyante ang kahalagahan ng iba’t ibang literatura mula sa unang rehiyon hanggang sa ARMM. Upang matiyak din ang kahulugan ng mga ito.

FIL 503-Panitikang Pambata (Children’s Literature)

Pagtitipon, pag-uuri-uri, pagpapahalaga at paikling pagsulat ng mga panitikang pambata tulad ng bugtong, salawikain, epiko, kwentong-bayan, alamat, pabula at iba pang mga akda.

FIL 504-Sanaysay at Debate (Essay and Debate)

Pag-aaralan ang simulain ng sanaysay at kayarian nito. Tatalakayin ang iba’t ibang uri ng sanaysay at debate; biglaan at inihandang pagsasalita, gayundin ang bigkas sa pagtatalo.

FIL 505-Dulaang Filipino (Filipino Drama)

Kasanayan sa dulang Filipino. Mula sa awit, kurido, duplo, iisahing yugtong mga dulang panteatro, panradyo, puting tabing at pantelebisyon. Pag-aaral at pagsusuri ng mga piling dulang nagwagi sa iba’t ibang patimpalak-pagsasanay sa pagdirek, pag-akto at pagtatanghal.

FIL 506-Paghahanda sa Kagamitang Pampagtuturo (Preparation of Instructional Materials)

Maglalayon itong sumubaybay sa mga mag-aaral sa paghahanda ng mga kagamitang gagamitin sa pagtuturo ng Filipino tulad ng tsart, modyul, flash cards, mga larawan at iba pa. Paggawa ng iba’t ibang uri ng pagsubok at pagsusulit.

FIL 507-Paraan at Pamaraan ng Pagtuturo ng Filipino at Pagtuturo sa Filipino (Methods and Techniques of Teaching Filipino and in Filipino)

Pag-aaral ng mga paraan at pamaraan ng pagtuturo ng Filipino at sa Filipino bilang una at ikalawang wika: pag-aaral at paghahanda ng banghay ng pagtuturo at iba pang kagamitang pampagtuturo at kagamitang pangkurikulum sa mababa at mataas na paaralan.

FIL 508-Nobela at Kathambuhay (Novel)

Paglinang sa kaalaman at kakayahan sa pagkilala ng kaibahan ng nobela sa kwento. Pagsusuri sa anyo at kilalaman ng uri ng nobela, pag-aaral at pagpapahalaga sa mga kinatawang nobela sa lahat ng panahon ng panitikang Filipino.

FIL 509-Anekdota, Epiko, Alamat at Awiting Bayan ng Iba’t ibang Rehiyon (Anecdotes, Epics, Legends and Folksong of the different Regions)

Maunawaan at matutuhan ang mga kani-kanilang anekdota, epiko, alamat at awiting bayan ng iba’t ibang rehiyon upang sa ganoon di-malilimutan ito ng mga tao.

FIL 37-Pagbasa ng mga Obra Maestrang Pilipino

Tumutukoy sa mas malalim at mas mabisang pagbasa at pagsusuri ng mga obra maestrang Pilipino na itinuturo sa hayskul, i.e. Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere, El Filibusterismo at iba pa tungo sa ganap na pagpapahalaga ng mga ito.

FIL 38-Pagpapahalagang Pampanitikan

Sumasaklaw sa pagtugon bilang pagpapahalaga sa binasang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng iba’t ibang intelehensya tulad ng sabayang pagbigkas, madulang pagbasa, teatro, pantomima, aplikasyon ng multi-medya, pinta at iba pa.

FIL 39-Bilinggwalismo

Sumasaklaw ito sa pag-aaral at paggamit ng dalawang pangunahing wika sa pagtuturo at estratehiya. Taglay ang mga metodo sa paghahanda sa pagtuturo gamit ang dalawang wika.