schoolscolleges2020 hed news

Ang Kagawaran ng Filipino ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham ay nagsagawa ng isang patimpalak inter-skul talumpating ekstemporeynyus, bilang pakikiisa sa Pambansang Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang "Wikang Katutubo: Tungo sa isang Bansang Filipino."

Layon ng nasabing paggawain na mapag-isa ang mga piling mag-aaral at tagasanay ng Rehiyon X. Gayundin ang patuloy na hangarin ng kagawaran na makapag-ambag ng kalinangan sa makrong kasanayan ng mga mag-aaral partikyular sa pagsasalita sa maraming tao. 

Ang mapahalagahan ng mga mag-aaral ang mga katutubong wika ng Pilipinas bilang kontribyutor sa korpus ng kaalaman at pag-unlad ng wikang pambansa.

Sagnay, ang pagkintal sa pambansang kamalayan sa halaga at gampanin ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa pagbuo ng isang bansang nagkakaunawaan. 

Ang nasabing patimpalak ay pinamagatang #Kabataangpinoy - Inter-skul Paligsahan sa Talumpating Ekstemporeynyus.

Sa taong ito,  mayroong walong paaralan ang nagpadala ng mga kinatawan mula sa Grade 11 at Grade 12 ng Senior High School. Kabilang sa mga paaralang ito ang: Iponan National High School, Cagayan de Oro National High School, Macabalan National High School, Misamis Oriental General Comprehensive High School,  Xavier University Senior High School, Lourdes College Senior High School, St Mary’s School Mandumol, at Carmen National High School.

Ang bawat paaralan ay pinadalhan ng liham paanyaya kalakip ang mga pamantayan at panukatan ng paghuhusga.  

Ang mga sumusunod ang namayagpag sa nasabing patimpalak: 

Unang Gantimpala: John Anthony Gerong - Xavier University Senior High School

Ikalawang Gantimpala: Florence Ronn Cabrido - Lourdes College  Senior High School

Ikatlong Gantimpala: Honey Jane Miral - Macabalan Senior High School

Ang mga nagwagi ay nakatanggap ng medalya, sertipiko ng pagkapanalo, at gantimpalang  pera.  

Pinagkalooban naman ng mga kwaderno at sertipiko ng pagkilala ang tagapagsanay ng bawat kalahok. Samantala, ang iba pang mga naging kalahok ay binigyan ng mga kwaderno at sertipiko.

Ang nasabing patimpalak ay pinangasiwaan ni Dr Erna A Salas, katuwang ang mga kasapi ng Kabalikat na Atenista sa Filipino.  

Taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ng Kagawaran ng Filipino sa mga paaralang dumalo sa taong ito. Nawa’y hindi lamang sa pagpapahusay sa sarili ang naidulot na kabutihan sa nasabing gawain kundi maisapuso din ang pagpapahalaga sa wikang Filipino at mga katutubong wika.       

Umaasa ang Xavier Ateneo sa patuloy na pagtugon ng mga paraalan sa mga susunod pang patimpalak na gaganapin.∎

ANG MGA KALAHOK AT TAGASANAY
ANG MGA KALAHOK AT TAGASANAY

ANG MGA NAGWAGI KAPILING ANG MGA TAGASANAY
ANG MGA NAGWAGI KAPILING ANG MGA TAGASANAY

IKALAWANG GANTIMPALA
IKALAWANG GANTIMPALA

IKATLONG GANTIMPALA
IKATLONG GANTIMPALA