XU Vaccination 2nd Dose 2

Vaccination at XU

DOH Vaccination Rollout for XU

Bayanihan Bakunahan Roll out at XU 2

DOH Vaccination Rollout Results

Summary of Bayanihan Bakunahan Roll out at XU